czwartek, 1 października 2015

Guess Game in Bash ShellKolejne zadania za pasem - trzeba się uczyć basha. W wolnej chwili najłatwiejsze chyba zadanie dla początkującego programisty - czyli zgadywanie numerków.
Kod poniżej.


#!/bin/bash
#
# My first script
#
clear
echo "Hello $USER, dzis jest "; date

RANGE=100
echo
losowa=$RANDOM
let "losowa %= $RANGE"
liczba=
echo "Wprowadz liczbe 1-100"; read liczba

while [ $liczba -ne $losowa ]
do
  if [ $liczba -lt $losowa ]
  then
    echo "Za mala. Wprowadz liczbe 0-100"; read liczba
  elif [ $liczba -gt $losowa ]; then
    echo "Za duza. Wprowadz liczbe 0-100"; read liczba
  fi
done
echo "Brawo!"


Grze